Үйлчилгээний төрөл Нөхцөл
Жилийн хураамж 5,000 MNT
Дахин захиалах хураамж 5,000 MNT
Дансны доод үлдэгдэл 5,000 MNT
Жилийн хүү Карт холбосон дансны нөхцөлөөр
Картын хүчинтэй хугацаа 3 жил
АТМ дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 3,000,000 MNT
ПОС дээр хийгдэх өдрийн гүйлгээний лимит 10,000,000 MNT
Бэлэн мөнгө авах Богд банкны АТМ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 300 MNT
Бусад банкны АТМ 500 MNT
Үлдэгдэл шалгах Богд банкны АТМ /Дэлгэцээр/ Шимтгэлгүй
Богд банкны АТМ/Баримтаар/ 100 MNT
Гэрээт* банкны АТМ 100 MNT
Бусад банкны АТМ 100 MNT
  • *Гэрээт банкууд: ХХБ, Ариг банк, Капитрон банк, ҮХО банк, Тээвэр хөгжлийн банк, Кредит банк.