Хадгаламжийн төрөл Дээд хэмжээ Доод хэмжээ Хугацаа /жилээр/ Зээлийн хүү /жилээр/ Зээл олголтын хураамж/ 1 удаа /
Хугацаатай хадгаламж Хадгаламжийн дүнгийн 80%(200 сая төгрөг хүртэл) 100,000 Хадгаламжийн дуусах хугацаанаас хэтрэхгүй буюу 1 жил хүртэл Хадгаламжийн хүү+4.8% 0
Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж
Хүүхдийн хадгаламж