Дансны дэлгэрэнгүй

ПОС-н орлого барьцаалсан зээл

Богд банкны ПОС төхөөрөмжөөр үйлчилгээ үзүүлдэг иргэний санхүүгийн хэрэгцээг түргэн шуурхай хангахад зориулсан зээлийн үйлчилгээ юм.


Үйлчилгээний нөхцөл

Богд банк. Copyright © 2023 - 1.1.67