Карт шинээр захиалах

Энгийн Т карт

Бүх төрлийн төлбөр тооцоонд ашиглах дотоодын энгийн ₮ картыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

ОУ энгийн виза карт

Дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэх боломжтой ОУ-н энгийн виза картыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

ОУ алтан виза карт

Таны нэр төрийн баталгааг илэрхийлэх дэлхийн аль ч улсад төлбөр тооцоогоо саадгүй гүйцэтгэх боломжтой ОУ-н Алтан Виза картыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

ОУ энгийн ЮнионПэй карт

Хэрэгцээндээ нийцсэн валютаас сонгон картандаа холбуулж дотоод болон гадаадад ашиглах боломжтой энгийн ЮнионПэй картыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

ОУ алтан ЮнионПэй карт

Таны нэр төрийн баталгааг илэрхийлэх дотоод болон гадаадад төлбөр тооцоог түргэн шуурхай найдвартай гүйцэтгэх боломжтой алтан ЮнионПэй картыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Цалингийн ЮнионПэй карт

Богд банктай хамтран ажиллах байгууллагын ажилтнуудад олгох Цалингийн картыг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Богд банк. Copyright © 2022 - 1.1.64