Картын дэлгэрэнгүй

Compass - Undefined карт

Бүх төрлийн төлбөр тооцоонд ашиглах Compass картын Undefined дүр бүхий дотоодын ₮ картыг санал болгож байна. “Undefined” гэж хэн бэ? Хэвшмэл ойлголтоор өөрийгөө тодорхойлохоос илүүтэй өөрөөрөө байж янз бүрийн зүйлийг туршиж үзэн цаг хугацааны явцад өөрийгөө танин мэдэх хүсэл юм. Товчоор хэлбэл тэднийг ‘Identity nomads’ гэж нэрлэхэд буруудахгүй.


Давуу тал
Үйлчилгээний нөхцөл

Богд банк. Copyright © 2023 - 1.1.67