Дансны дэлгэрэнгүй

Хугацаагүй хадгаламж

Таны дансны үлдэгдлээс хамааран хүү нь өсдөг ХУГАЦААГҮЙ хадгаламжийг санал болгож байна.


Давуу тал
  • Хадгаламжийн үлдэгдлээс хамааран хүү өсөх
  • Боломжит өдрөө товлон хадгаламжийн дансандаа тогтмол хуримтлал хийх
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах
  • Хүссэн үедээ орлого, зарлага хийх
Үйлчилгээний нөхцөл

Богд банк. Copyright © 2023 - 1.1.67