Хадгаламж үүсгэх

Хугацаатай хадгаламж

Та мөнгөн хөрөнгөө ирээдүйд шаардлагатай санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан өнөөдрөөс эхлэн Богд банкны өндөр хүүтэй хугацаатай хадгаламжид хадгалуулаарай.

Дэлгэрэнгүй

Хугацаагүй хадгаламж

Таны дансны үлдэгдлээс хамааран хүү нь өсдөг ХУГАЦААГҮЙ хадгаламжийг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй

Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж

Та хадгаламжийн хүүгээ сар бүр өөрийн хүссэн харилцах дансандаа тооцуулан авах боломжтой УРЬДЧИЛСАН хүүт хугацаатай хадгаламжийг сонгоорой.

Дэлгэрэнгүй

Онлайн хадгаламж

Түргэн шуурхай өндөр хүүтэй хугацаатай хадгаламж нээлгэх боломж.

Дэлгэрэнгүй

Богд банк. Copyright © 2021 - 1.4.20