Дансны дэлгэрэнгүй

Онлайн хадгаламж

Түргэн шуурхай өндөр хүүтэй хугацаатай хадгаламж нээлгэх боломж.


Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • Дансны доод үлдэгдэл шаардахгүй
  • Интернэт банк болон Bogd mobile аппликэйшнээр хадгаламж үүсгэх
Үйлчилгээний нөхцөл

Богд банк. Copyright © 2023 - 1.1.67