Дансны дэлгэрэнгүй

Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж

Та хадгаламжийн хүүгээ сар бүр өөрийн хүссэн харилцах дансандаа тооцуулан авах боломжтой УРЬДЧИЛСАН хүүт хугацаатай хадгаламжийг сонгоорой.


Давуу тал
  • Өрсөлдөхүйц өндөр хүүгээр хадгалуулах
  • Боломжит өдрөө товлон хадгаламжийн дансандаа тогтмол хуримтлал хийх
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн дансны хуулгаа хянах
  • Цахим банк ашиглан хадгаламжийн данс шинээр нээх
  • Хадгаламжаа барьцаалан зээл авах
  • Хадгаламжийн хүүгийн орлогоо сар бүр харилцах дансандаа хүлээн авах
Үйлчилгээний нөхцөл

Богд банк. Copyright © 2023 - 1.1.67